หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เครือข่ายด้านการบริการวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม University Social Engagement

                   สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เครือข่ายด้านการบริการวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม University Social Engagement โดยมี รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ช่วยอธิการบดี คุณสันติ จียะพันธ์ และทีมงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้นำเสวนาในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการชุมชน สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน สังคม  โครงการดังกล่าว ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ  และ รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยาBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready