หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2559 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

          ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ที่เข้าร่วมการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2559 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โดยนางสาวปารีญา อดทน และนางสาวสาธิดา ศรีวิลาศ  ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทที่ 9 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   การปรับปรุงกระบวนการแช่เยือกแข็งไก่สดของบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด  และขอแสดงความยินดีกับนางสาวน้ำทิพย์  รัดนาค และนางสาวสุนันทา แก้วพฤกษ์ ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทที่ ๙ โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังไส้ฟักทองBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready