หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Home Room ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
จัดกิจกรรม Home Room ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙

 

                   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม Home Room ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณ แก่ ศิษย์เก่าดีเด่น มอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา แก่นักศึกษากิจกรรมดีเด่น และ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และให้นักศึกษาได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การปรึกษาทางวิชาการ การเรียน การใช้ชีวิต และข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุม อาคารราชมงคล ๓๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)


ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready