หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสู่อาเซียน

โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสู่อาเซียน

 

                  คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นิทรรศการและซุ้มอาหารประจำชาติอาเซียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บริเวณลานกิจกรรม อาคาร ๑๗ ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)


ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก
จัดทำโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready