หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา” และ อาจารย์ปวีณา จันทร์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประจำศูนย์นนทบุรี อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย บรรยายในหัวข้อ“เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมในการท าโครงงานสหกิจ” แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ เมื่อวันพุธที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อาคารราชมงคล ๓๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี


ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก
จัดทำโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready