หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสู่อาเซียน

โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสู่อาเซียน 

 

    คณะศิลปศาสตร์ศูนย์นนทบุรีจัดโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสู่อาเซียน“กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อนำเสนอในกิจกรรมฐาน”(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม)ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยาสตราจารย์ชลลดา ทวีคูณ เป็นประธานเปิดโครงการ โดย อาจารย์สรณัฐ คำจริงและ อาจารย์วโรทัย สมมิตร อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลประจำศูนย์นนทบุรีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลแก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมอบรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๗๑๐๓อาคาร ๑๗ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตเหนือ)

 

ภาพ/เรียบเรียง :อภิเษก  จัดทำโดย:หน่วยประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

 

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready