หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย (ศูนย์นนทบุรี)

        คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย (ศูนย์นนทบุรี)โดย นายวีรเดช เกษบุญมีผู้ทรงคุณวุฒิเทศบาลนครนนทบุรีให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย และฝึกทักษะทางปัญญาในเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัย เมื่อวันพุธที่๓๐มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา และบริเวณลานหน้าอาคาร๔มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้)

 

ภาพ/เรียบเรียง :อภิเษก  จัดทำโดย:หน่วยประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready