หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. + 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ศูนย์นนทบุรี

โครงการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส.+๓(ศูนย์นนทบุรี)

               สำนักคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดโครงการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส.+๓ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดย อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีกล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส.+๓พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพการศึกษาให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและนำคณะกรรมการทั้ง ๕กลุ่ม ลงตรวจในพื้นที่ศูนย์นนทบุรีเมื่อวันอังคารที่๒๒มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร ๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตใต้)

 

ภาพ/เรียบเรียง :อภิเษก

จัดทำโดย:หน่วยประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

 

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready