หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ออกให้บริการในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 112

 

             มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ออกให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 12 คัน และมอบรถเข็นสำหรับ คนพิการ จำนวน 5 คัน  ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 112 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร โรงเรียนวัดลาสวนราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2559  โดยมี ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม ผู้ช่วยอธิการบดี  ผศ.เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อ.ไสว เทศพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง  ผศ.เกษม  เจนวิไลศิลป์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ดร.กานตยุทธ ตรีบุญนิธิ รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี/กรรมการมูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธี

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์   สถาบันวิจัยและพัฒนา Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready