หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะบริหารธุรกิจฯ : มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 สาขา Web Design

             ดร.อาณัติ  รัตนถิรกุล อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26(World Skills Thailand 2016) สาขาเว็บดีไซต์ ทำหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559ณ ฮอลล์ 105-107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

หมายเหตุ

          การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานผ่านกิจกรรมการแข่งขันฝีมือแรงงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างความเข้าใจในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของแรงงานฝีมือรวมทั้งเพื่อคัดตัวเยาวชนไปแข่งขันในระดับอาเซียน (ASEAN Skill)ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ต่อไป

 ภาพกิจกรรม- https://goo.gl/H12iSJ

Facebook WorldSkills Thailand - https://www.facebook.com/WorldSkills-Thailand-1465706600374350/Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready