หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะบริหารธุรกิจฯ : มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมบรรยายพิเศษงาน Software Expo Asia 2016 : Digital Integration หัวข้อ Big Data and Education as a Service (EaaS)

           

            ดร.อาณัติ  รัตนถิรกุล อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษงาน Software Expo Asia: Digital Integration โซนBig Data Tracksในส่วนCloud Technology and Big Data Conference 2016  หัวข้อ “Big Data and Education as a Service (EaaS)”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีของภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มชุมชนนักพัฒนา ตลอดจนผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์​ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

 

หมายเหตุ

          ในงานจะเป็นการนำนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ในภูมิภาคเอเซียมาจัดแสดง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลมีโอกาสนำเทคโนโลยีจับมือกับผู้ใช้มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการควบคู่กันไปด้วย  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ภายในงานที่น่าสนใจ เช่น
– กิจกรรมเจรจาธุรกิจ

– กิจกรรมสัมมนาระดับนานาชาติ

- การจัดนิทรรศการของหน่วยงานสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready