หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ แด่รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี

            คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทธนู ทดแทนคุณ  คณบดีพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ พร้อมมอบ กระเช้า แด่ รองศาสตราจารย์ดวงฤดี ศุภติมัสโร รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรีเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๖มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ/ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready