หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
อบรมครูทหารชั้นสูง หัวข้อ ICT เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูทหารของ ทบ. กรมยุทธศึกษาทหารบก

อบรมครูทหารชั้นสูง หัวข้อ ICTเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูทหารของ

ทบ. กรมยุทธศึกษาทหารบก

 

       ดร.อาณัติ  รัตนถิรกุล อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยาย และวิทยากรกลุ่มในการอบรมครูทหารชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2559หัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนากรจัดการเรียนการสอนสำหรับครูทหารของ ทบ.” ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครู อาจารย์ จากสถาบันการศึกษา โรงเรียนเหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก จำนวน 60 นาย ระหว่างวันที่ 30 พฤษจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

หมายเหตุ

 

-  เป็นการอบรมร่วมกับทีมวิทยากรภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

  ภาพกิจกรรมการอบรม (1) -  https://goo.gl/71lRrJ

  ภาพกิจกรรมการอบรม (2) - https://goo.gl/7jd7m6

Slide ประกอบการบรรยาย - http://www.slideshare.net/arnutr/it-for-eduelearningthe-army-training-command-24-dec15Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready