หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
อบรมหัวข้อ เทคโนโลยีการสอนแห่งศตวรรษที่ 21

อบรมหัวข้อ เทคโนโลยีการสอนแห่งศตวรรษที่ 21

ให้กับทีมคณาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

                  ดร.อาณัติ  รัตนถิรกุล อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการสอนเพื่อความเป็นมืออาชีพ เรื่อง เทคโนโลยีการสอน แห่งศตวรรษที่ 21ให้กับทีมคณาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถาบันในเครือของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์นอ.เมือง จ.อุบลราชธานี ห้อง COM 1 ชั้น 2ตึก The President  เมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2558ที่ผ่านมา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

·      ภาพกิจกรรมการอบรม  https://goo.gl/PYZPvA

 

·        Slide ประกอบการบรรยาย - http://www.slideshare.net/arnutr/instructional-technology-polytech2829oct15Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready