หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  

จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

       คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์“บริหารธุรกิจฯ BA&IT Dayครั้งที่ โดย รองศาสตราจารย์ดวงฤดี ศุภติมัสโร        รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเรื่อง  “เรียนบริหารธุรกิจอย่างไรจบไปแล้วรวย”จาก คุณนพพร อินสว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดว่าที่ร้อยตรี อภิรักษ์ บุตรดีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีคุณทีปกร ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการไอทีโลจิสติกส์ ร่วมเป็นวิทยากร และกิจกรรมประกวดการนำเสนอแผนการตลาด ประกวดการเต้นประกอบเพลงลูกทุ่งของนักศึกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคาร ๑๗ ชั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี(เขตเหนือ)

 

ภาพ/เรียบเรียง: อภิเษก  จัดทำโดย: หน่วยประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready