หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการสร้างอาชีพการทำกระทงสาย ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนที่ต้องการทำกระทงสายได้ด้วยตนเอง และนำไปจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม  โดยมี ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้นถิน และ อ.สาโรจน์ ยิ้มถิน อาจารย์ประจำจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นวิทยากร  มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40คน  เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2558  ณ ห้องเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ ต.วิเศษ   ชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทองBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready