หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะศิลปศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคคลกร และประชาชนทั่วไป

เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจเข้าร่วม :

  • โครงกรอบรมภาษาจีน
    ติดต่อ อาจารย์วิมลวรรณ โทรศัพท์ 093-417-1483

  • โครงกรอบรมภาษาญี่ปุ่น
    ติดต่อ ผศ.แจ่มจันทร์ โทรศัพท์ 089-768-4372

  • โครงกรอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษผ่านบริบทอาเซียน
    ติดต่อ อาจารย์ศิลาวุฒิ โทรศัพท์ 085-032-9458

หรือสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.arts.rmutsb.ac.th

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 6 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 ถึง 16.30 น.

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready