หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
สภา มทร.สุวรรณภูมิ แสดงความยินดี แด่นายกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

          สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยนายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้แทนสภามหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเป็นกำลังใจ แด่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง“ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง“รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล ๓๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

 

 ข่าว : อภิเษก บานแย้มม หน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
ภาพ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready