หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะศิลปศาสตร์ :: โครงการวิถีชีวิตริมน้ำ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่คุณค่าแก่การอนุรักษ์

.

โครงการวิถีชีวิตริมน้ำ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่คุณค่าแก่การอนุรักษ์

                   ดร.พลารัก ไชยโย รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการวิถีชีวิตริมน้ำ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่คุณค่าแก่การอนุรักษ์ ณ ชุมชนริมแม่น้ำท่าจีน วัดวังสำเภาล่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 9 กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนด้วยการจัดเวทีเสวนาร่วมกับผู้แทนชุมชน ให้หัวข้อ “การอนุรักษ์วิถีชีวิตพอเพียงริมแม่น้ำท่าจีน สร้างสุข” การประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิตสายน้ำ และเล่าเรื่องวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีน และการสำรวจแหล่งวิถีชีวิตอนุรักษ์ริมแม่น้ำ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 150 คน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และนักเรียนจากโรงเรียนในชุมชนรวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้บูรณาการกับรายวิชาการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวชุมชน รายวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต รายวิชาการจัดการ และการดำเนินงานธุรกิจการจัดประชุม และรายวิชาการจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง

ภาพ : น.ส.ปานวาส ประสาทศิลป์   เรื่อง: น.ส.ไพลิน ฉิมฉวี

จัดทำโดย: งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ 

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready