หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
กิจกรรมปลูกฝัง “โตไป ไม่โกง”

กิจกรรมปลูกฝัง “โตไป ไม่โกง”

           กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มงานอำนวยการ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและหม้าที่รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกเสริมสร้างทัศนคติค่านิยม “เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายสามารถ การุณวงศ์ พร้อมด้วย นางสาวกมลรัตน์ จันทบาลวิทยากรจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร ชั้น ๒ อาคารอาคารศรีพิทยาคาร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ: ณัฎฐา ปชส. ศ.พระนครศรีอยุธยา หันตรา

นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready