หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ลงนามความร่วมมือระหว่าง RMUTSB and CLSU
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และคณาจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ให้การต้อนรับ  Dr.Ruben  C.  Sevilleja,  President  และคณะผู้แทนจาก  Central  Luzon  State  University  (CLSU)  ประเทศฟิลิปปินส์  ในโอกาสลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  เมื่อวันศุกร์ที่ 21  กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  9  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ศูนย์หันตรา
 
 
 
ข้อมูล : นารี  สุวรรณะ  กองนโยบายและแผน มทร.สุวรรณภูมิ
ภาพ/จัดทำ : ธนัชพร  วีระสอน  งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มทร.สุวรรณภูมิ
 
 
 


Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready