หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
แคแสดเกมส์ ครั้งที่ ๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม “แคแสดเกมส์ ครั้งที่ ๕” โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ๑๐ ชนิดกีฬา เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ Sport Center Rmutsb (อาคาร ๒๗) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระครศรีอยุธยา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready