หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
SBS จัดสัมมนานับถอยหลังเตรียมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC
นายเรวัต ประสงค์ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นับถอยหลัง เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : AEC โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิให้การต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าราชการธนาคารแห่งประเทศไทย มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อโอกาสในการลงทุน” และคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุลประธานคณะกรรมการ AEC Prompt บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปรับตัวของภาคธุรกิจกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยมีผู้บริหารสถาบันการเงิน ผู้บริหารภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการ และสถานศึกษา เข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready