หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิกครั้งที่ ๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นประธานเปิดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิกครั้งที่ ๓ จัดขึ้นโดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเสนอข้อคิดเห็นในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready