หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
ประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจำแลง ปี ๕๗
ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภผู้ช่วยอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดนางนพมาศจำแลง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ โดยได้มอบถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย และเงินรางวัลจำนวน ๑,๕๐๐ บาท ให้แก่ น.ส.จีรนันท์ จงทอง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนางนพมาศ และ นายดำรงศักดิ์ ดิษฐเสถียร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนางนพมาศจำแลง เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready