หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
ทอ.แข่งขันกีฬาพี่น้องเกษตรสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๕๗
ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาพี่น้องเกษตรสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาด้านการเล่นกีฬาและพัฒนาสุขภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมความสามารถและอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาสู่กีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ รวมถึงสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภายในคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารโรงยิม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready