หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
ทอดกฐิน ไทย – ศรีลังกา
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี และบุคลากรงานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีทอดผ้ากฐิน เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายวิทยา ผิวผ่อง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีและให้การต้อนรับคณะของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ที่มาทอดกฐิน และได้มีการอัญเชิญองค์พระกฐินทางน้ำฉลองความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา ๒๖๐ ปี
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready