หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
สุวรรณภูมิทัวร์ ๒๕๕๗
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ คณะศิลปศาสตร์ ผศ.เนาวรัตน อินทรประสิทธิ์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในโครงการเปิดเส้นทางท่องเที่ยว อยุธยา - เขาใหญ่ ๒ วัน ๑ คืน จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ เพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการจัดนำเที่ยวและเป็นการฝึกให้นักศึกษาทำงานร่วมกัน รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา มัคคุเทศน์ ๒ โดยมี อาจารย์สิบเอกธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ เป็นอาจารย์ประจำวิชา สำหรับสาขาวิชาใดที่ต้องการจัดวิชาเลือก ในรายวิชามัคคุเทศก์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready