หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
พัฒนาชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกกษา มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานด้านชมรม การเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ การนำเสนอโครงการ การเขียนโครงการ รวมถึงการบริหารงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สหายพล มีชูนึก รองอธิการบดี มาเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานของชมรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗” และมีนักศึกษาประมาณ ๑๓๐ คน จาก ๔๘ ชมรม ทั้ง ๔ ศูนย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๔) ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready