หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมวางพุ่มถวายสักการะสมเด็จย่า
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง ผู้อำนวยการกองกลาง นายอนนท์ บูชาพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีวางพุ่มถวายสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready