หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย คณบดี ๖ คณะ ปัจฉิมโอวาท หัวข้อ “แนวคิดการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษา” และ คุณพัชรศรี เบญจมาศ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “บัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ AEC : การเตรียมพร้อมและการปรับตัว” และ ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ, นายสุวุฒิ ตุ้มทอง, ผศ.วชิรา สารฤทธิ์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเตรียมตัวเมื่อสำเร็จการศึกษาและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร”
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready