หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
หมู่บ้านพริกหอมและผักปลอดภัยสารพิษ
วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 คณะติดตามและประเมินสถานะ การพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2557 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี 1. น.ส.ปุณยชา บัณฑิกุล (สส.) หัวหน้าทีม 2.นางเสาวพงศ์ เจริญ (สทน.) 3.น.ส.อุราวรรณ อุ่นแก้ว (วศ.) 4.นายศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล (วพ.) ได้ลงพื้นที่ประเมินสถานะ การพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 2หมู่บ้าน 1. หมู่บ้านแปรรูปน้ำนมแพะ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้รับผิดชอบโครงการ:ผศ.ทศพร นามโฮง 2. หมู่บ้านพริกหอมและผักปลอดภัยสารพิษ บ้านบางนา ม.1 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้รับผิดชอบโครงการ:รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready