หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ Dr. Henry Chen Dean, Office of International Affairs and International College จาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน ในโอกาสลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๙ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready