หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “เครือข่ายหน่วยงานภายในเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก” เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ตามนโยบายการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยและส่งผลให้เกิดการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready