หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
พัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกร
ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภผู้ช่วยอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประสานกิจเครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ปรมาจารย์วิชาศิลปการพูดเมืองไทย และ อ.วิรัตน์ จงเกิดดี ผู้จัดการส่วนฝึกอบรม บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด มาเป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายให้ความรู้ด้านการเป็นพิธีกรและการนำเสนอข้อมูล ให้แก่คณะกรรมการเครือข่ายประสานกิจด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ มาร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready