หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
เครือข่ายประสานกิจด้านการประชาสัมพันธ์
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อใน มทร.สุวรรณภูมิ โดยได้เชิญอาจารย์แนะแนวจากสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและ กศน.ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง ๑๖ อำเภอ มาร่วมรับฟังการอภิปรายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และหลักสูตรการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก อ.พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี และตัวแทนจากทั้ง ๖ คณะ ๑ วิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ยังได้นำชมสถานที่การจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในศูนย์หันตรา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายประสานกิจด้านการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ. อาคาร ๑ ชั้น ๔ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready