หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
“ปล่อยปลา” เกษตรครัวเรือนเพื่อนสุวรรณภูมิ
กองพัฒนานักศึกษา นำร่องปล่อยปลาในเปลงเกษตรครัวเรือนเพื่อนสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สานต่อในโครงการเกษตรครัวเรือนเพื่อนสุวรรณภูมิ เป็นการใข้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยมีผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เป็นประธานพิธีเมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ แปลงเกษตรครัวเรือนเพื่อนสุวรรณภูมิ ข้างอาคารวิทยบริการ ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready