หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
ด้วยพลังและศรัทธาร่วมพัฒนา “ปลูกหญ้า” สวนธรรมรวมใจ
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี นำผู้บริหาร พร้อมบุคลากร จากทุกหน่วยงาน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกหญ้าเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนธรรมรวมใจระลึกโปรดเกล้า ฯ (สวนป่าเดิม) ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready