หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
Happy Workplace Forum : 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิให้การต้อนรับ พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ” หัวข้อเรื่องการพัฒนาความสุขขององค์กรเพื่อสร้างสุขในอนาคตของประเทศไทย (Happy Workplace Forum : 2) องค์กรต้นแบบองค์กรแห่งความสุข กลุ่มเจ้าพระยาหรรษาและเครือข่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในปี ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบในการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready