หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
เรียนเชิญองคมนตรีรับปริญญากิตติมศักดิ์
เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะและเรียนเชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัย เข้ารับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ มทร.สุวรรณภูมิ จะจัดขึ้น ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งจะมีมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนประมาณ ๒,๔๐๐ คน
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready