หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สหกิจศึกษา
นายดำเนิน ไชยแสน ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ นำตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สหกิจศึกษา กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน), บริษัท โคราชไซซัน จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในโครงการสร้างความร่วมมือและตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ – วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready