หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
มทร.สุวรรณภูมิ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกันนี้ อธิการบดีได้มอบของที่ระลึกให้กับ ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี และ ผศ.วนิดา คูอมรพัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready