หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส+๓ เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรม ๔ส+๓ และแนวทางการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส+๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส+๓ เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรม ๔ส+๓ และแนวทางการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส+๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๑๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร๒๔) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready