หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดงานและโอวาทในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และได้รับเกียรติจาก นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวคิดการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษา” และ คุณเมทินี กิ่งโพยม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready