หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำบุญขึ้นปีใหม่และพิธีเปิดป้ายคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ และพิธีเปิดป้ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้นได้ส่งมอบรถยนต์ประจำคณะ โดยมี ดร.เอนก เจริญภักดี คณบดี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารศรีพิยาคาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready