หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประจำสนามสอบ V-NET
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบทาง การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีบุคคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready