หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
โครงการ การผลิตสื่อการสอนออนไลน์
โครงการ "การผลิตสื่อการสอนออนไลน์" รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2556 , รุ่นที่ 2 วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2556 และรุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง E–Learning อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready