หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
โครงการเสวนา เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับการสนับสนุนจาก วช.
โครงการเสวนา เรื่อง "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับการสนับสนุนจาก วช." ในวันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 2556 ณ ห้องประชุม อาคาร 23 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready