หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกให้บริการชุมชน ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 82
มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับมทร.สุวรรณภูมิ ออกให้บริการชุมชน ซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร บริการตัดผมฟรี และมอบรถเข็นสำหรับคนพิการที่จัดทำโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 10 คันในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 82 ณ อบต.งิม อ.ปง จ.พะเยา และครั้งที่ 83 ณ เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ในวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2555
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready