หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดสัมมนาบทบาทผู้บริหารในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู้ประชาคมอาเซียน
วันที่ 9 พ.ย. 55 ที่ผ่านมา มทร.สุวรรณภูมิจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ บทบาทผู้บริหารในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู้ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready